رادیو شاهنامه بخش پنجاه و یکم

رادیو شاهنامه بخش پنجاه و یکم

رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و یکم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش پنجاه و یکم رادیو شاهنامه خواهید شنید : نگاره های فردوسی از آغاز تا به امروز تازه ترین سخنرانی ابوالفضل خطیبی به مناسبت بزرگداشت فردوسی معرفی کتاب …
رادیو شاهنامه بخش پنجاهم

رادیو شاهنامه بخش پنجاهم

رادیو شاهنامه | بخش پنجاهم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش پنجاهم رادیو شاهنامه خواهید شنید : تاریخ ایرجی یا تاریخ اوستایی؟ نگاهی به دو اندیشه بنیادی در شاهنامه در نگاه مرتضی ثاقب فر معرفی کتاب فرهنگ نامهای شاهن…
رادیو شاهنامه بخش چهل و نهم

رادیو شاهنامه بخش چهل و نهم

رادیو شاهنامه | بخش چهل و نهم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش چهل و‌ نهم رادیو شاهنامه خواهید شنید : آیا پایان شاهنامه خوش است؟ چرا پایان شاهنامه خوش پنداشته می شود؟ معرفی کتاب شاهنامه آخرش خوش است نوشته محمد ابرا…
رادیو شاهنامه بخش چهل و هشتم

رادیو شاهنامه بخش چهل و هشتم

رادیو شاهنامه | بخش چهل و هشتم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش چهل و‌ هشتم رادیو شاهنامه خواهید شنید : پر سوم‌سیمرغ، پری که از آن سیمرغ نیست معرفی کتاب ارمغان مور نوشته شاهرخ مسکوب نقالی سارا عباسپور از داستان بیژن و منیژه (ب…
رادیو شاهنامه بخش چهل و هفتم ویژه نوروز

رادیو شاهنامه بخش چهل و هفتم ویژه نوروز

رادیو شاهنامه | بخش چهل و هفتم ویژه نوروز آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش چهل و‌ هفتم رادیو شاهنامه خواهید شنید : پیام شادباش نوروزی ژاله آموزگار، میرجلال الدین کزازی، قدمعلی سرامی، ناخدا هوشنگ صمدی، لوریس چکناوریان…
رادیو شاهنامه بخش چهل و ششم

رادیو شاهنامه بخش چهل و ششم

رادیو شاهنامه | بخش چهل و ششم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش چهل و‌ ششم رادیو شاهنامه خواهید شنید : سخنرانی علیرضا قیامتی به مناسبت بیست و پنجم اسفندماه سالروز پایان سرایش شاهنامه / ویژه  رادیو  شاهنامه اندر حکایت نوروز با…
رادیو شاهنامه بخش چهل و پنجم

رادیو شاهنامه بخش چهل و پنجم

رادیو شاهنامه | بخش چهل و پنجم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش چهل و‌ پنجم رادیو شاهنامه خواهید شنید : سخنرانی شاه منصور شاه میرزا درباره جایگاه شاهنامه و رستم در تاجیکستان اندر حکایت نوروز با انجوی شیرازی / بخش نخ…
رادیو شاهنامه بخش چهل و چهارم

رادیو شاهنامه بخش چهل و چهارم

رادیو شاهنامه | بخش چهل و چهارم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش چهل و‌ چهارم رادیو شاهنامه خواهید شنید  : جایگاه‌ زنان در شاهنامه / نگاه فردوسی در شاهنامه به زنان چگونه است؟ معرفی کتاب روایت خاندان رستم و تاریخ نگاری ایرا…
رادیو شاهنامه بخش چهل و سوم

رادیو شاهنامه بخش چهل و سوم

رادیو شاهنامه | بخش چهل و سوم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش چهل و‌ سوم رادیو شاهنامه خواهید شنید : سخنرانی امیرحسین ماحوزی در آیین سپاس رستم دوستی سروده فریدون مشیری معرفی کتاب طلوع شاهنامه در غرب نگارش مریم برزگر نقالی سار…
رادیو شاهنامه بخش چهل و دوم

رادیو شاهنامه بخش چهل و دوم

رادیو شاهنامه | بخش چهل و دوم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش چهل و‌دوم رادیو شاهنامه خواهید شنید  : ایوان مدائن داستانی ناتمام / نگاهی به ساخت ایوان مدائن در شاهنامه ایوان مدائن سروده هما ارژنگی معرفی کتاب زگ…
رادیو شاهنامه بخش چهل و یکم

رادیو شاهنامه بخش چهل و یکم

رادیو شاهنامه | بخش چهل و یکم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش چهل و‌یکم رادیو شاهنامه خواهید شنید : آیا یکم بهمن ماه زادروز فردوسی است؟   معرفی کتاب جغرافیای سیاسی شاهنامه نوشته ابوالفضل کاوندی کاتب نقالی…
رادیو شاهنامه بخش چهلم شب چله (بخش دوم)

رادیو شاهنامه بخش چهلم شب چله (بخش دوم)

رادیو شاهنامه | بخش چهلم شب چله آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش چهلم ویژه شب چله رادیو شاهنامه خواهید شنید : بخش دوم پیام شادباش مرجان صادقی / نقال، بازیگر و کارگردان تئاتر   حافظ خوانی زیبا بنماران ن…
رادیو شاهنامه بخش چهلم شب چله (بخش نخست)

رادیو شاهنامه بخش چهلم شب چله (بخش نخست)

رادیو شاهنامه | بخش چهلم  شب چله آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش چهلم ویژه شب چله رادیو شاهنامه خواهید شنید : بخش نخست سخنان و پیام شادباش هما ارژنگی به مناسبت شب چله   سخنان قدمعلی سرامی درباره شب چله …
رادیو شاهنامه بخش سی و نهم

رادیو شاهنامه بخش سی و نهم

رادیو شاهنامه | بخش سی و نهم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش سی و نهم رادیو شاهنامه خواهید شنید : سخنرانی ژاله آموزگار / زبان شیرین فارسی   معرفی کتاب سایه های شکار شده نوشته بهمن سرکاراتی نقالی سارا…
رادیو شاهنامه بخش سی و هشتم

رادیو شاهنامه بخش سی و هشتم

رادیو شاهنامه | بخش سی و هشتم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش سی و هشتم رادیو شاهنامه خواهید شنید : شاهنامه ابومنصوری گردآوری : سمیه ارشادی   معرفی کتاب خداینامگ نوشته یاکوهامین آنتیلا چهره : محمد امین ریاحی نقالی معصومه لشنی…