نوشته‌ها

رادیو شاهنامه بخش بیست و یکم

رادیو شاهنامه | بخش بیست و یکم
آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

آنچه در بخش بیست و یکم خواهید شنید:

معرفی زنان شاهنامه | ماه آفرید

معرفی کتاب نهادنامه داد اثر میرجلال الدین کزازی

شاهنامه خوانی / گفتار اندر آفرینش عالم

و خبرهای در پیوند با شاهنامه

به همراه بخشی از سمفونی خرمشهر اثر مجید انتظامی

 

گوینده: فرانک ‌خسروی
سردبیر: کوروش جوادی
تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان

هر هفته با رادیو شاهنامه