نوشته‌ها

رادیو شاهنامه | بخش نوزدهم
آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

آنچه در بخش نوزدهم خواهید شنید:

معرفی زنان شاهنامه | دختران شاه یمن

معرفی کتاب فرهنگ واره لغات و ترکیبات عربی شاهنامه اثر سجاد آیدنلو

شاهنامه خوانی / در ستایش خرد

به همراه چهارپاره از کیهان کلهر و رامبرانت تریو

 

گوینده: فرانک ‌خسروی
سردبیر: کوروش جوادی
تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان

هر هفته با  رادیو شاهنامه