نوشته‌ها

رادیو شاهنامه | بخش بیست و دوم

رادیو شاهنامه | بخش بیست و دوم
آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

آنچه در بخش بیست و دوم خواهید شنید:

معرفی زنان شاهنامه | دختر ایرج

معرفی کتاب شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ

شاهنامه خوانی / گفتار اندر آفرینش مردم

و خبرهای در پیوند با شاهنامه

 

گوینده: فرانک ‌خسروی
سردبیر: کوروش جوادی
تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان

هر هفته با رادیو شاهنامه