نوشته‌ها

رادیو شاهنامه بخش چهل و یکم

رادیو شاهنامه | بخش چهل و یکم
آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

آنچه در بخش چهل و‌یکم رادیو شاهنامه خواهید شنید :

آیا یکم بهمن ماه زادروز فردوسی است؟

 

معرفی کتاب جغرافیای سیاسی شاهنامه نوشته ابوالفضل کاوندی کاتب

نقالی سارا عباسپور از داستان بیژن و منیژه (بخش پنجم )

خبر : انتشار کتاب رستم زال

 

گوینده: فرانک ‌خسروی
با همراهی محمد ولیان
سردبیر: کوروش جوادی
تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان

هر هفته با رادیو شاهنامه