نوشته‌ها

سخنرانی سجاد آیدنلو | پیوست شماره شصت و هفتم رادیو شاهنامه

پیوست شماره شصت و هفتم رادیو شاهنامه

پیوست این شماره رادیو شاهنامه سخنرانی سجاد آیدنلو درباره سبب و سابقه برگزاری جشن های چهارشنبه سوری و سیزده بدر در سنت های ایرانی است.