نوشته‌ها

رادیو شاهنامه بخش بیست و پنجم

رادیو شاهنامه | بخش بیست و پنجم
آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

آنچه در بخش بیست و پنجم رادیو شاهنامه خواهید شنید :

لشکرکشی پیرطوس سروده علیرضا شجاع پور
شاهنامه خوانی گفتار اندر ستایش پیغامبر
آخر شاهنامه سروده مهدی اخوان ثالث
نقالی طاهره بهرامی از داستان رستم و سهراب (بخش نخست)
معرفی کتاب نگارگری شاهنامه اثر مینا مختاریان

گوینده: فرانک ‌خسروی
سردبیر: کوروش جوادی
تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان

هر هفته با  رادیو شاهنامه