نوشته‌ها

رادیو شاهنامه بخش سیزدهم

رادیو شاهنامه | بخش سیزدهم
آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

آنچه در بخش سیزدهم خواهید شنید:
سخنرانی سجاد آیدنلو درباره ابیاتی که از فردوسی نیستند و به نام او مشهور شده‌اند
معرفی کتاب فرهنگ شاهنامه اثر فریتس وولف
سخنرانی علی اکبر صادقی در آیین سپاس او
سروده لایق شیرعلی در سوگ جدایی بخش هایی از خراسان بزرگ از ایران

و خبرهای در پیوند با شاهنامه

گوینده: فرانک ‌خسروی
سردبیر: کوروش جوادی
تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان

هر هفته با رادیو شاهنامه