نوشته‌ها

رادیو شاهنامه بخش سی ام (خروش رستم ۱)

رادیو شاهنامه | بخش سی ام (خروش رستم ۲)
آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

گزیده ای از رادیو شاهنامه

گوینده : فرانک خسروی
سردبیر : کوروش جوادی
تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان

رادیو شاهنامه در تارنماها(سایت ها) و برنامه های (اپلیکیشن های) ناملیک، شنوتو، ساندکلاد، کست باکس، بیپ تونر، نوار،باشگاه شاهنامه پژوهان، اسپاتیفای، گوگل پادکست، اپل پادکست، تهران پادکست، آنکر، پادبین و … منتشر می شود و در دسترس دوستداران قرار خواهد گرفت. برای شنیدن رادیو شاهنامه تنها کافیست نام رادیو شاهنامه را در این رسانه ها جستجو کنید. گوینده این برنامه شنیداری (پادکست) فرانک خسروی و سردبیر و تهیه کننده آن کوروش جوادی است. رادیو شاهنامه در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان تهیه می شود.

رادیو شاهنامه بخش سی ام (خروش رستم ۱)

رادیو شاهنامه | بخش سی ام (خروش رستم ۱)
آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

گزیده ای از رادیو شاهنامه

گوینده : فرانک خسروی
سردبیر : کوروش جوادی
تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان

 

رادیو شاهنامه در تارنماها(سایت ها) و برنامه های (اپلیکیشن های) ناملیک، شنوتو، ساندکلاد، کست باکس، بیپ تونر، نوار،باشگاه شاهنامه پژوهان، اسپاتیفای، گوگل پادکست، اپل پادکست، تهران پادکست، آنکر، پادبین و … منتشر می شود و در دسترس دوستداران قرار خواهد گرفت. برای شنیدن رادیو شاهنامه تنها کافیست نام رادیو شاهنامه را در این رسانه ها جستجو کنید. گوینده این برنامه شنیداری (پادکست) فرانک خسروی و سردبیر و تهیه کننده آن کوروش جوادی است. رادیو شاهنامه در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان تهیه می شود.