نوشته‌ها

رادیو شاهنامه بخش بیست و چهارم

رادیو شاهنامه بخش بیست و چهارم
آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

آنچه در بخش بیست و چهارم رادیو شاهنامه خواهید شنید :

ققنوس تازه ترین چکامه هما ارژنگی

شاهنامه خوانی / گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه

نقالی مرجان صادقی از داستان هفت خوان رستم

سخنرانی شاهین فرهت خالق سمفونی فردوسی در آیین سپاس رستم

به همراه بخشی از سمفونی فردوسی اثر شاهین فرهت

گوینده: فرانک ‌خسروی
سردبیر: کوروش جوادی
تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان

هر هفته با رادیو شاهنامه

رادیو شاهنامه بخش شانزدهم

رادیو شاهنامه | بخش شانزدهم
آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

آنچه در بخش شانزدهم خواهید شنید:
معرفی زنان شاهنامه | شهرناز و ارنواز

نقالی یکتا عسگری حموله در آیین سپاس رستم

سخنان عباس زریاب خویی درباره فردوسی

شعر عقاب سروده پرویز ناتل خانلری با آوای او

معرفی کتاب طومار نقالی شاهنامه اثر سجاد آیدنلو

و خبرهای در پیوند با شاهنامه

پیشکش به  پزشکان و  پرستاران

گوینده: فرانک ‌خسروی
سردبیر: کوروش جوادی
تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان

هر هفته با رادیو شاهنامه