نوشته‌ها

رادیو شاهنامه بخش پنجاه و پنجم

رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و پنجم
آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

آنچه در بخش پنجاه و پنجم رادیو شاهنامه خواهید شنید :

معرفی زنان شاهنامه / زن جادو / پژوهش و گردآوری : سمیه ارشادی
معرفی کتاب واج شناسی شاهنامه نوشته جلال خالقی مطلق
نقالی طاهره بهرامی از داستان رستم و اسفندیار بخش چهارم
همراه با دوتارنوازی قربان سلیمانی

پیشکش به قربان سلیمانی

گوینده: فرانک ‌خسروی
سردبیر: کوروش جوادی
تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان

هر هفته با  رادیو شاهنامه

رادیو شاهنامه بخش بیست و ششم

رادیو شاهنامه | بخش بیست و ششم
آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

آنچه در بخش بیست و ششم رادیو شاهنامه خواهید شنید :

سخنرانی عزت الله فولادوند (خرد و آزادی دو گوهر کمیاب)
شاهنامه خوانی گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه
معرفی کتاب واج شناسی شاهنامه اثر جلال خالقی مطلق
نقالی مرجان صادقی از هفت خوان رستم (بخش دوم)
شاهنامه خوانی نوربخش احمدزاده

گوینده: فرانک ‌خسروی
سردبیر: کوروش جوادی
تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان

هر هفته با  رادیو شاهنامه