نوشته‌ها

رادیو شاهنامه بخش بیست و سوم

رادیو شاهنامه | بخش بیست و سوم
آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

آنچه در بخش بیست و سوم رادیو شاهنامه خواهید شنید :

شاهنامه ؛ فراتر از رمان و جغرافیا / قدمعلی سرامی

معرفی زنان شاهنامه / رودابه
پژوهش و گردآوری : سمیه ارشادی

منش ایرانی / تورج دریایی

معرفی کتاب سنجش منابع تاريخی شاهنامه در پادشاهی خسرو انوشيروان
اثر فرزين غفوری

گوینده: فرانک ‌خسروی
سردبیر: کوروش جوادی
تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان

هر هفته با  رادیو شاهنامه