نوشته‌ها

فراسویی در شاهنامه / الهام سعادت

فرسخن
فراسویی در شاهنامه
سخنران : الهام سعادت

 

از کوروش جوادی و محمد ولیان
رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان فارسی
تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان