پیوست رادیو شاهنامه شصت و‌ سوم

پیوست رادیو شاهنامه شصت و‌ سوم

پیوست شماره شصت و‌ سوم رادیو شاهنامه بخش نخست نشست شاهنامه خوانی با اموزگاری زنده یاد اکبر نحوی از داستان رستم و سهراب است. زنده یاد اکبر نحوی، استاد دانشگاه شیراز، پژوهشگر، مصحح، شاهنامه‌پژوه و سعدی‌شناس، پنجم آبان‌ماه سال ۱۳۳۴ در قم زاده…

رادیو شاهنامه | بخش شصت و سوم

رادیو شاهنامه | بخش شصت و سوم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش شصت و سوم رادیو شاهنامه خواهید شنید :   گفتار شاهرخ مسکوب درباره حماسه معرفی کتاب راز رویین تنی اسفندیار نوشته سجاد آیدنلو پرسش و پاسخ با فردو…
رادیو شاهنامه شصت و دوم

رادیو شاهنامه | بخش شصت و دوم

رادیو شاهنامه | بخش شصت و دوم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش شصت و دوم رادیو شاهنامه خواهید شنید :   مسیح و کیخسرو نگاهی مقایسه ای به دو چهره تاریخی و اسطوره ای براساس مقاله ای از سجاد آیدنلو معرفی کتاب…
رادیو شاهنامه | بخش شصت و یکم

رادیو شاهنامه | بخش شصت و یکم

رادیو شاهنامه | بخش شصت و یکم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش شصت و یکم رادیو شاهنامه خواهید شنید :   مسیح و سیاوش / نگاهی مقایسه ای به دو چهره تاریخی و اسطوره ای براساس مقاله ای از سجاد آیدنلو معرفی کتا…
رادیو شاهنامه | بخش شصتم

رادیو شاهنامه | بخش شصتم

رادیو شاهنامه | بخش شصتم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش شصتم رادیو شاهنامه خواهید شنید :   مانی در شاهنامه | نگاهی به سیمای تاریخی مانی و سیمای او در شاهنامه معرفی کتاب حماسه در رمز و‌ راز ملی نوشته محمد مخ…
رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و نهم

رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و نهم

رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و نهم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش پنجاه و نهم رادیو شاهنامه خواهید شنید :   گیومرث نخستین انسان در آفرینش ایرانی کیست؟ معرفی کتاب نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه …
رادیو شاهنامه بخش پنجاه و هشتم

رادیو شاهنامه بخش پنجاه و هشتم

رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و هشتم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش پنجاه و هشتم رادیو شاهنامه خواهید شنید :   هنر نزد ایرانیان است و بس معرفی کتاب یادگار زریران برگردان ژاله آموزگار نقالی طاهره بهرامی از داستان رست…
رادیو شاهنامه بخش پنجاه و هفتم

رادیو شاهنامه بخش پنجاه و هفتم

رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و هفتم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش پنجاه و هفتم رادیو شاهنامه خواهید شنید :   معرفی زنان شاهنامه ، گلشهر ، پژوهش و گردآوری از سمیه ارشادی معرفی کتاب تن پهلوان و روان خردمند ،پژوهش هایی در…
گفتگو با مرجان صادقی درباره کارنامه بندار بیدخش

گفتگو با مرجان صادقی درباره کارنامه بندار بیدخش / پیوست رادیو شاهنامه پنجاه و ششم

مرجان صادقی کارگردان، بازیگر تئاتر و نقال است. او در نمایش های بسیاری در سال های گذشته به عنوان بازیگر حضور داشته است. او همچنین استادیار رشته نمایش در دانشگاه سوره است و در کنار آن نقالی و بازیگری را نیز آموزش می دهد. کارگردانی نمایش کارنامه بندا…
رادیو شاهنامه بخش پنجاه و ششم

رادیو شاهنامه بخش پنجاه و ششم

رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و ششم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش پنجاه و ششم رادیو شاهنامه خواهید شنید :   که رستم‌یلی بود در سیستان؟! آیا این بیت از فردوسی و آیا رستم آفریده فردوسی است؟ معرفی کتاب شاهنامه از…
رادیو شاهنامه بخش پنجاه و پنجم

رادیو شاهنامه بخش پنجاه و پنجم

رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و پنجم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش پنجاه و پنجم رادیو شاهنامه خواهید شنید : معرفی زنان شاهنامه / زن جادو / پژوهش و گردآوری : سمیه ارشادی معرفی کتاب واج شناسی شاهنامه نوشته جلال خالقی مط…
رادیو شاهنامه بخش پنجاه و چهارم

رادیو شاهنامه بخش پنجاه و چهارم

رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و چهارم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش پنجاه و چهارم رادیو شاهنامه خواهید شنید : رستم و سهراب سروده ای از علیرضا شجاعپور با آوای او معرفی کتاب فردوسی و شعر او اثر مجتبی مینوی نقالی پویا باز…
رادیو شاهنامه بخش پنجاه و سوم

رادیو شاهنامه بخش پنجاه و سوم

رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و سوم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش پنجاه و سوم رادیو شاهنامه خواهید شنید : چرا فردوسی ماندگار شد ؟ سخنرانی ژاله آموزگار معرفی کتاب شاهنامه فردوسی تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات ویرایش مهری ب…
سخنرانی جلال خالقی مطلق / پیوست رادیو شاهنامه پنجاه ودوم

سخنرانی جلال خالقی مطلق / پیوست رادیو شاهنامه پنجاه ودوم

پیوست رادیو شاهنامه پنجاه ودوم سخنرانی  جلال خالقی مطلق در نشستی به کوشش انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران در سال 1393 در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران   هر هفته با رادیو شاهنامه …
رادیو شاهنامه بخش پنجاه و دوم

رادیو شاهنامه بخش پنجاه و دوم

رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و دوم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش پنجاه و دوم رادیو شاهنامه خواهید شنید : سروده ایران سخت جان از هما ارژنگی معرفی کتاب فرزند ایران نوشته میرجلال الدین کزازی نقالی طاهره بهرامی از د…